Algemene Voorwaarden

Deelname aan activiteiten bij Studio Yoga Beer betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden
U kunt u zelf of uw kind aanmelden via de website  www.mandymunter.nl
Pas na aanvaarding van de inschrijving door Studio Yoga Beer komt de overeenkomst tot stand. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien er niet direct plaats is, dan informeren wij u over andere mogelijkheden dan wel wanneer er een nieuwe cursus zal plaatsvinden

Wij verzoeken u om fysieke klachten en bijzonderheden van u of uw kind aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kan de docente vooraf in gesprek met u gaan om de bijzonderheden nader te bespreken.

Voordat de eerste les plaatsvindt, maakt Studio Yoga Beer persoonlijk kennis met de ouders / verzorgers van de cursist en worden bijzonderheden besproken tijdens een korte, informele intake.

Op grond van medische of psychische redenen kan Studio Yoga Beer beslissen om deelname aan de lessen voor ouder en/of kind te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep en/of de les of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Lesgeld en betaling
Het lesgeld staat vermeld op de website. Het maandbedrag dient voor of op de 1e van de maand te worden betaald per bank op IBAN NL06KNAB0258320400 t.n.v. Yoga Beer Bussum, M.B. Munter te Hilversum onder vermelding van naam en cursusperiode.
Het lesgeld is een gemiddelde over een jaar en hier zijn de feestdagen en eventuele schoolvakanties vanaf gehaald. Instromen is mogelijk, 1 gratis proefles en de maand wordt dan verrekend. Een maand opzegtermijn per e-mail.

Wanneer betaling uitblijft na betalingsherinnering, wordt verdere deelname van de lessen ontzegd.

Lessen die onverhoopt niet kunnen doorgaan, worden niet terugbetaald maar worden later ingehaald. Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Dit doen we in principe eens in de twee/drie jaar. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te voldoen.

Afmelden
Als u of uw kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan stellen wij het op prijs dat u dit voor aanvang van de les telefonisch of per mail door geeft. Lessen kunnen bij uitzondering en in overleg in dezelfde week ingehaald worden.
Terugbetaling of kwijtschelding van het lesgeld is niet mogelijk.
Annuleren van een coaching, yoga op maat of healing kan tot 24 uur voor aanvang van afspraak. Bij annulering binnen 24 uur van de afspraak bent u het gehele bedrag schuldig aan Studio Yoga Beer.

Nationale feestdagen en schoolvakanties
Op feestdagen en tijdens de zomer wordt er geen les gegeven tenzij vooraf bekend gemaakt wordt dat de les wel doorgaat. In de zomer gaat de studio een maand dicht in juli of augustus, afhankelijk van de schoolvakantie.

Bereikbaarheid van de ouders
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Studi Yoga Beer u kan bereiken. Vermeld  daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoort Studio Yoga Beer dit graag van u.

Kleding
Zorg ervoor dat u of uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen. Voor de veiligheid is blote voeten gewenst. In de winter zijn sokken met een antislipzool aan te raden.  Graag zoveel mogelijk eigen materiaal meenemen zoals bijvoorbeeld yogamatten.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Studio Yoga Beer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van blessures of lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Studio Yoga Beer.

De verantwoordelijkheid voor eigen lichaam, werk binnen eigen grenzen. Met betrekking tot blessures en bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (kinder)yoga tot de mogelijkheden behoort. (Kinder)yoga is geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Studio Yoga Beer is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Studio Yoga Beer stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de onder meer de yogaruimte en inventaris van studio Yoga Beer. Indien de ouders / verzorgers van de cursist deze schade willen verhalen, dienen zij zelf een WA-verzekering af te sluiten ten behoeve van de cursist.

Belangrijke regels waar iedereen zich aan dient te houden:

-Kom op tijd, ook in de online lessen.

-Wees zacht bij binnenkomst en weggaan uit respect naar de medeleerlingen, docent, ouders en onze buren. Zet telefoons op stil.

-Voor het meedoen met een les is het van belang dat je kan luisteren naar de docent en respectvol met jezelf, de andere cursisten en de docent kan zijn. Als dit een probleem is en jezelf of anderen met jouw gedrag stoort, dan kan de docent je vragen de les te verlaten.

-Matten, dekens en kussen zijn in de studio aanwezig, maar onze voorkeur gaat uit naar het meebrengen van eigen materiaal in verband met extra hygiëne.

-De yogastudio niet betreden met schoenen. Tassen, jassen, schoenen en mobiele telefoon mogen buiten de studio blijven.

-Je mag ten alle tijden water of thee pakken. Eten en drinken mag niet mee de studio in. Kopjes graag weer afgewassen op het aanrecht. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om.

Yoga Beer Bussum behandelt persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en behandeld vanzelfsprekend alle cliënten en ouders met respect. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit respect wederzijds is en dat er ook zorgvuldig met ons als mens en onze (intellectuele) eigendommen wordt omgegaan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Wat houdt dit voor u en voor Studio Yoga Beer Bussum?
Bij inschrijving ontvangen wij u gegevens per mail of per print en die slaan wij op in ons ledenbestand. U, als cliënt heeft altijd het recht tot inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Uw gegevens gaan nooit naar derden en zijn alleen in te zien door Studio Yoga Beer/Mandy Munter.
Uw naam is wel te zien door onze accountant OAMKB te Hilversum.

Wij vragen u hierbij toestemming om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op te slaan in ons cliëntenbestand en te gebruiken als dit nodig is om u te informeren of op de hoogte te houden  en de zichtbaarheid van uw naam bij onze  accountant?                                                    0 ja    0 nee

Daarnaast vragen wij u toestemming voor het volgende:
-Ik ontvang graag actuele informatie over de lessen, vakanties en andere aangelegenheden van Studio Beer Bussum per mail                       0 ja    0 nee
-Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal die wordt gemaakt tijdens de les(sen) voor de website en/of social media van mezelf/mijn kind
0 ja   0 nee

Vragen en/op opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.
Wij zijn bereikbaar via de mail: yogabeerbussum@gmail.com
of via telefoonnummer: 06 – 27511824.

Hierbij ga ik akkoord met bovengenoemde Algemene Voorwaarden:

……………………………………………………………………

Datum:…………………………………………………………

Mandy Munter
Kerkpad 5
1411 PW Naarden-Vesting
T. 06-27511824
M. mandymunter@gmail.com
KvK     34304090
Btw     NL162071117B01
IBAN  NL06KNAB0258320400