The Mending Matriarch

Een matriarch is meestal een oudere vrouw die de leiding heeft over een groep, van van haar afstammende personen. Een matriarch hoeft niet perse de vrouwelijke tegenhanger te zijn van een patriarch, maar dat kan wel. Vaak is de matriarch de oudste vrouw in een familie. Haar autoriteit over de andere leden van de familie is groot en andersom is het vertrouwen in de matriarch ook groot. Dit heeft vaak te maken met haar levenswijsheid en praktische vaardigheden en inzichten met betrekking tot bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen
Dieren als olifanten, bijen en mieren zijn afhankelijk van de leiding van matriarchen.

Ik kom uit een hele krachtige vrouwenlijn en mijns inziens zijn mijn beide oma’s echte matriarchen. Zij hebben hun kinderen vrijwel alleen opgevoed en hebben daarnaast ook altijd gewerkt. Ook mijn moeder deed dat zo en ik ook.

Ik ben overtuigd dat als we weten waar we vandaan komen, we krachtiger en zachter in het leven kunnen staan. Op het moment dat ik weet waar mijn kwaliteiten en valkuilen liggen, kan ik daar op anticiperen. Ook het inzicht te krijgen wat je mee hebt gekregen uit de lijn van je voormoeders en je wellicht doorgeeft aan je dochters is een mooi kado die je mag aannemen en zelf mag besluiten wat je daarmee wilt doen.
Het uitzoeken van mijn stamboom en mijn vrouwenlijn, en in mijn geval met een Indische achtergrond, weten wie mijn *Njai’s zijn, heeft mijn leven veel meer helderheid gegeven.
*’Njai’ is de benaming voor inheemse vrouwen die tijdens de koloniale tijd ongehuwd met Europese mannen samenleefden en met wie zij vaak kinderen kregen. Historisch is de njai onlosmakelijk verbonden met het familieleven in Indië.

Mending is de Engelse vertaling van herstellen. Eigenlijk meer in de vorm van verstelwerk zoals in een naaiatelier. De woordspeling van herstellen, mijn healingspraktijk en mijn batik atelier waar tassen worden genaaid, en als je goed luistert de klank van mijn naam hierin, is mijn keuze geweest om mijn healings praktijk voort te blijven zetten als de Mending Matriarch 😉

Ben jij tussen de 30 en 80 en merk je dat geprikkeld wordt bij het lezen van het bovengenoemde en zoek je nog verdieping in je eigen persoonlijkheid en binnen je eigen proces?
Ik kan als systemisch healer met je meebewegen, kijken, schakelen en inzicht geven.

Inspiratie nodig? Neem een kijkje op het Instagram account https://www.instagram.com/mending_matriarch/


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *